การสร้างพุทธมณฑล

นมัสการครับหลวงพี่ 

     ผมเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้ไม่นานครับ  ยังไม่รู้จักเพื่อนสมาชิก gotoknow  มากนัก  ครั้งนี้จึงขอถือโอกาส กราบนมัสการหลวงพี่อย่างเป็นทางการด้วยครับ  และที่เขียนมาอยากรบกวนหลวงพี่ช่วยอธิบายถึงคำว่า

  "พุทธมณฑล"  ครับ   หมายถึงอะไร  มีประโยชน์อย่างไร   ด้วยเหตุผลที่ผมต้องเรียนถามเพราะจังหวัดที่ผมอยู่ ณ ปัจจุบัน มีโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลเป็นแห่งแรกของภาคใต้ครับ  โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับจังหวัดพัทลุง    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา  โครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2550-2552 คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

     และขออนุญาตบอกบุญต่อๆไปกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านด้วยครับ ขณะนี้ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งฝ่ายฆราวาส และฝ่ายบรรพชิต ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้าง โดยมียอดเงินบริจาคแล้วกว่า 5 แสนบาท สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาค ติดต่อขอบริจาคได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง หรือ ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     หมายเหตุ   ผมรบกวนหลวงพี่ช่วยแนะนำคำศัพท์ที่ใช้สนทนากับพระสงฆ์ที่ถูกต้องด้วยครับ  เช่นสรรพนามแทนตัว  การกล่าวทักทาย  การใช้คำลงท้าย ฯลฯ

     ขอรบกวนหลวงไว้เท่านี้ก่อนครับ

                                 ด้วยความเคารพนับถือ

                                         แสงตะวัน

คำตอบ

 แสงตะวัน.......

เจริญพร

BM.chaiwut

คุณโยม  แสงตะวัน

หลวงพี่ได้อธิบายคำนี้ไว้แล้วใน

 พุทธมณฑล ...

เจริญพร