มีบันทึก tutorial ของ ดร. จันทวรรณมาแนะนำค่ะ

เห็นว่ากลับมาแล้ว และ เริ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกท่านอื่น เลยเขียนมาหาค่ะ 

May the force be with you.

Peace! 

คำตอบ
not yet answered
Man In Flame

ขอบคุณครับอาจารย์  กำลังสนทนากันอย่างได้อรรถรส เสียดายจังไม่อยู่เสียแล้ว

เสรีอยุติธรรมยังคงเกิดขึ้นต่อไป แม้ว่าเราจะพยายามไม่ยอมรับมันก็ตาม สิ่งที่เกิดแล้วย่อมไม่แปรเปลี่ยน

anonymous-che-guevara-

"You do not truly know someone until you fight them" Seraph 's talk