อ่านเมล์จาก [email protected] แล้วไม่เป็นภาษาไทย

อ่านเมล์จาก [email protected] แล้วไม่เป็นภาษาไทย ต้องทำอย่างไรครับ จากเมล์อื่นอ่านได้ไม่มีปัญหาครับ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

ครูนงเมืองคอน

คำตอบ
not yet answered
มะปรางเปรี้ยว

ครูนงเมืองคอน  ค่ะ

ดิฉันขอช่วยตอบปัญหานี้ ค่ะ ปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ได้อาจเป็นเพราะอีเมลที่ท่านใช้บริการอยู่นั้นไม่ได้ใช้ภาษามาตรฐาน หรือ การ encoding ที่เรียกว่า Unicode (UTF-8) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบันทึก Hotmail หรือ Chaiyo เป็นตัวอย่างของระบบ Email ที่อ่านไทย unicode ไม่ได้  ค่ะ

Som_O WAY

ลองทำแล้ว....ยังอ่านไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ

Som_O WAY
สงสัยเป็นเพราะใช้ Hotmail ค่ะ