อยากรู้ประวัติและข้อมูลทุกอย่างในเขาเหลียงซาน

พิทยาธร แก้วโพนงาม
ผมอยากจะรู้ประวัติวัติและข้อมูลของเขาเหลียงซานเพื่อที่จะไปเขียนหนังสือเรื่องเจ็ดเซียนกระบี่แห่งเขาเหลียงซาน
คำตอบ