คิดถึงค่ะ

  • ช่วงนี้งานยุ่งเหรอจ๊ะ
  • ไม่คอ่ยเห็นโพสต์ค่ะ
  • คิดถึงนะจ๊ะ
คำตอบ
  • ช่วงนี้ขอหยุดพักคะ   เพราะต้องสะสางงานที่ค้างๆ ไว้ให้เสร็จ
  • แต่...ก็จะพยายามเขียนบ้างค่ะ  เพราะว่า...คิดถึง
  • คิดถึงพี่อร  เช่นกันค่ะ