นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

น้องต้น....

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

ตามธรรมเนียม...

เจริญพร

คำตอบ

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ

ผมได้ทำตามธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วที่

http://gotoknow.org/blog/GoReadABook/90150

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ต้น

ไปอ่านหนังสือ

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ

ต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากครับที่ได้กรุณาเลือกผมเป็นบล็อกเกอร์หน้าใหม่ (แต่อาจจะมีรอยย่นหลายที่แล้ว :D)

แล้วกระผมจะทำตามธรรมเนียมครับ แต่ขอเวลาสักหน่อยนะครับ

กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

ต้น