นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

ท่านทูต....

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

ตามธรรมเนียม...

เจริญพร

คำตอบ

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ

กราบขอบพระคุณครับสำหรับพรอันประเสริฐ ทุกวันนี้ผมมีพระทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ

ผมขอนอบน้อมพระทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับ เวลาขับรถไปทำงานตอนเช้า เห็นภาพพระบิณฑบาตรตามทาง ผมจะยกมือพนมและสาธุเสมอ(หากวันใดมีของติดรถก็จะหยุดรถและแวะไปใส่บาตร) ผมซึ้งกับคำว่า"เนื้อนาบุญ" เพราะการเป็นพระไม่ใช่เรื่องง่ายๆและสบายเลย ต้องมีความเสียสละและอดทนสูงมาก เป็นสะพานให้สาธุชนได้ทำบุญข้ามภพข้ามชาติได้ ถือว่าเป็นธรรมทูต(แห่งบุญ)เหมือนกันครับ

นมัสการด้วยความเคารพ

ปล.กราบขออภัยด้วยครับ ตอบเอาไว้นานแล้ว แต่ไปใส่ช่องผิด จึงเข้าใจว่าท่านอาจจะไม่ได้รับคำตอบนี้

พลเดช วรฉัตร

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ

กราบขอบพระคุณครับสำหรับพรอันประเสริฐ ทุกวันนี้ผมมีพระทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ

ผมขอนอบน้อมพระทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับ เวลาขับรถไปทำงานตอนเช้า เห็นภาพพระบิณฑบาตรตามทาง ผมจะยกมือพนมและสาธุเสมอ(หากวันใดมีของติดรถก็จะหยุดรถและแวะไปใส่บาตร) ผมซึ้งกับคำว่า"เนื้อนาบุญ" เพราะการเป็นพระไม่ใช่เรื่องง่ายๆและสบายเลย ต้องมีความเสียสละและอดทนสูงมาก เป็นสะพานให้สาธุชนได้ทำบุญข้ามภพข้ามชาติได้ ถือว่าเป็นธรรมทูต(แห่งบุญ)เหมือนกันครับ

นมัสการด้วยความเคารพ