เรียนเสนอให้เปลี่ยนรูป

เรียน อาจารย์สิงห์ป่าสักที่เคารพ

  • เรียนเสนอให้อาจารย์เปลี่ยนรูป (ที่ยืนหน้าพระพุทธรูป)
  • เนื่องจากเวลาผมเห็นพระเจดีย์ พระธาตุ พระพุทธรูปแล้ว... จำเป็นต้องไหว้ เพื่อแสดงความเคารพ

ศรีลังกา พม่า...

  • ศรีลังกา + พม่า  ซึ่งเป็นเมืองพระพุทธศาสนา (เถรวาท หรือกลุ่มที่เคารพนับถือพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา โยชนาแบบดั้งเดิม / original)...
  • ท่านมีแบบธรรมเนียมที่น่าสนใจคือ คนแต่โบราณจะไม่หันหลังให้พระเจดีย์ พระธาตุ พระพุทธรูป

นัยว่า...

  1. แนวคิดศรีลังกา > การเข้ากราบพระเจดีย์ ฯลฯ เปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ไม่ควรหันหลังให้ เวลาถอยจะเดินถอยหลังออกจนลับสายตา หรืออย่างน้อยที่สุด 3 ก้าวแรก
  2. แนวคิดพม่า > ถ้าถ่ายภาพคู่กับพระเจดีย์ ฯลฯ ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนดี ถ้าวางไว้สูง... คล้ายกับการนำรูปเราไว้เสมอพระ ถ้าวางไว้ต่ำ... คล้ายกับการนำพระไว้ในที่ต่ำ ชาวพุทธพม่าที่เคร่งครัดมีธรรมเนียมไม่ถ่ายภาพตัวเราเข้ากับพระเจดีย์

เรียนเสนอให้ใช้รูปที่ไม่มีรูปพระอยู่ครับ...

  • ขอขอบพระคุณ
คำตอบ