ต้องมีเครือญาติทำงานที่วัฒนธรรมทำผิดก็ไม่เป็นไร

กนกกุล ปรารมภ์

เพราะข้าพเจ้าไม่มีเครือญาติ หรือคนรู้จักทำงานอยู่ที่วัฒนธรรมจึงต้องถูกสั่งปิดร้านในการทำผิดครั้งแรกอย่างนั้นหรือ ?

การออกตรวจของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งไปครบทุกร้านหรือไม่ ร้านเกมส์ในจังหวัดน่านมีทั้งหมด 30 กว่าร้านข้าพเจ้าสังเกตเห็นมาแค่ไม่กี่ร้าน ร้านไหนไม่ไปตรวจแสดงว่าร้านนั้นไม่ทำผิดอย่างนั้นหรือ มีอยู่ตั้งหลายร้านที่เปิดร้านอยู่ใต้ถุนบ้านเด็กๆ ไปเล่นเต็มเลยยังไม่เคยโดนจับสักที เพราะอะไร ?

ปิดเทอมกับวันหยุดต่างกันตรงไหน ทำไมเด็กถึงเล่นเกมไม่ได้ และ เล่นเกมหลังหลัง 14.00 น. กับก่อน 14.00 น.ต่างกันตรงไหน เพราะยังไงก็เล่น  

 

คำตอบ

เราได้ประชุมขี้แจงแล้วที่เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะมีเอกสารจัดทำรูปเล่มให้ทั้งหมดและยังมีมาตรการของกระทรวงมหาดไทยให้ถือปฏิบัติซึ่งเปรียบเสมือนระเบียบข้อบังคับที่จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ในการพิจารณาอนุญาต เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ตรวจตราให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดแล้วแจ้งให้สำนักงานวัฒนธรรม ซึ่งอยู่คนละส่วน หากเราปฏิบัติถูกต้องก็ไม่น่าต้องกลัว

การออกตรวจในรูปคณะกรรมการมีทั้งตำรวจ พัฒนาสังคมฯ เขตพื้นที่การศึกษา จากแผนการตรวจ หรือมีผู้แจ้งเบาะแส เมื่อมีการตรวจพบก็ดำเนินการตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่คงทำเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้

มาตรการกำหนดห้ามเด็กที่มีอายุตำกว่า ๑๘ ปี เป็นกรณีพิเศษหลายกรณี และกฏหมายหลายฉบับ โดยเน้น วันจันทร์-วันศุกร์ไม่เล่นก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น และหลังเวลา ๒๒.๐๐ น.ยกเว้นวันหยุดราชการ ถ้าท่านได้ดูเอกสารที่แจกจะเข้าใจหรือที่หน้าเว็บไซด์ของ สวจ.ก็มี

TAFS
  • ขอให้กำลังใจในการทำงานครับท่าน
  • การทำมาหากินแบบนี้ ยิ่งกับเด็ก  เยาวชน นั้น  คนที่ประกอบอาชีพนี้ต้องมีจิตใจ  จริยธรรมสูงกว่าปกติด้วยซ้ำไป 
  • ต่อให้มีกฎหมายรอบคอบมากมายหรือตรวจทุกร้านทุกวัน  ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาอยู่  
  • เราต้องมีสำนึกรักเด็ก  เยาวชน  และกลัวบาปให้มากขึ้น  
  • ผมว่าต้องช่วยกันทุกฝ่าย  อย่าประมาท 
  • แม้เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆ
  • มันขยายบานปลายได้เสมอครับ