สภาเดี่ยว


เกียรติศักดิ์

อยากถามคุณสมภพว่า คุณคิดว่าการทำงานของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญที่มีสภาเป็นแบบสภาเดี่ยวคือมีกลุ่มเดียวกันเป็นทั้งบริหารและ นิติบัญญัติ นี้มีผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่า  และแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรสำหรับในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าของฝ่ายข้าราชการประจำความเห็น (5)

ไม่มีความเห็น


คำตอบ (1)

ตอบตามข้อคิดเห็นครับ(ยังใช้บล๊อกไม่คล่อง) thanks


ความเห็น (5)
ทำไมเวปไซด์ของทางเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเราทำไมไม่มีการปรับปรุงให้มันเป็นปัจจุบัน ไม่ยอมมีการปรับปรุงเลยไม่เหมาะสมกับงบประมาณตั้ง 12 ล้านบาทเลย ไปก๊อปปี้ของเทศบาลอื่นเขามา ไม่รู้สึกหรือว่าเทศบาลเราขาดคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีกว่านี้ กรุณาปรับปรุงด่วนน่ะครับผมติดตามดูมานานมากแล้ว จึงใคร่ที่จะเรียนฝากท่านผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้ให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ถือว่าเป็นการทำเพื่อหน้าตาของเทศบาล ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
เรื่อง web site นี่เป็นสิ่งที่แย่มากครับ กำลังจะปรับปรุง หรือไม่ก็เปลี่ยนคนรับผิดชอบ ขอเวลาสักหน่อยครับ ขอขอบคุณที่ให้ความเห็น เรา(เทศบาล)ต้องการกระจกที่สะท้อนให้เห็นตัวตนของเราจริงๆว่าดีหรือแย่ขนาดไหน ขอบคุณครับคุณ aono

เรื่องสภา มีข้อดีข้อเสียคนละแบบ

ถ้าเสียงข้างมากเป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร การจัดการทางการเมืองก็ง่าย คือ นโยบายแนวทางการบริหารเมืองจะได้รับการสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนจะดีหรือไม่ น่าจะต้องดู feedback จากภาคประชาชน แต่ข้อดีคือความรวดเร็วในการจัดการบ้านเมืองมีมากกว่า

ถ้าผู้บริหารไม่มีเสียงข้างมากในสภา การตรวจสอบ policy & implementation ก็เยอะ การ check &balance ก็น่าจะดีกว่า(ในทางทฤษฎีนะ ความเห็นผม) การบริหารงานต้องมีเหตุผลและต่องตอบคำถามผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ การทำงานอาจจะต้องเชื่องช้ากว่าเพราะต้องเผื่อความแน่นอนและหนักแน่น(slow but sure!)

คุณเกียรติศักดิ์ คิดว่าอย่างไรครับ

การที่ท่านบอกว่า การที่ผู้บริหารมีเสียงข้างมากดีจะทำงานได้ดีและรวดเร็วนั้น ในทางกลับกันมันจะกลายเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการในภายหลัง คือ ถ้าเกิดคณะผู้บริหารมีอำนาจในสภามากเกินไปหรือสภาโดนแทรกแซงไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง มันก็จะทำให้เกิดอำนาจเบ็ดเสร็จ คือ ผู้บริหารสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านบวกหรือด้านลบ เหมือนอย่างที่ท่านจะได้เห็นคือเรื่องการกู้เงินเพื่อที่จะนำมาบริหารเทศบาลซึ่งมันเกินความจำเป็น ถ้าเกิดมีฝ่ายค้านที่มีจำนวนมากพอเพื่อที่จะช่วยกันพิจารณา ผมคิดว่ามันน่าที่จะดีกว่านี้ แล้วอีกกี่ปีที่ทางเทศบาลจะใช้หนี้หมด แล้วคณะผู้บริหารชุดอื่นที่จะเข้ามาบริหารจะมีงบประมาณในการบริหารได้อย่างไร

ครับ เห็นด้วยกับการ check & balance ถ่วงดุลกันครับ แต่ในระบบการเมืองท้องถิ่นปัจจุบัน ประชาชนเลือกผู้บริหาร กับเลือกสมาชิกสภา ก็คงเป็นไปตามเสียงประชาชน=เสียงสวรรค์ ครับ ในเรื่องประชาธิปไตย เราก็คงเรียนและถูกสั่งสอน(ล้างสมอง)มาแบบนี้ครับ   ประเด็นต่อไปนี้

(๑)ดุลพินิจที่มีเหตุและผลของฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบาย 

(๒)การตรวจสอบจากฝ่ายสภา(นิติบัญญัติ) และ

(๓)การมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองของประชาชน

เป็นสิ่งสำคัญสามสิ่งในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี