อยากรู้

วิไลพร

อยากรู้จักโปรแกรม postnuke

เอาแบบละเอียด..เข้าใจและปฏิบัติได้

.....ขอบคุณล่วงหน้า...ค่ะ

 

คำตอบ
not yet answered
CHAISATIEN
How  are you  put on the picture in the blog gotoknow ? I don't know.  Please you give the answer to me. Thank you.