ก็เพียงอยากทักทาย

พี่ไก่
คุณพืช...ห่างหายไปเลย ไปราชการที่ไหนหรืออย่างไร หรืองานยุ้งยุ่งเหมือนพี่เลย แต่ตอนนี้ต้องพยายามหาเวลาที่จะเข้ามาทักทายมวลหมู่มิตรสหาย หากมีเวลาแม้ไม่มีเรื่องอะไร ก็สามารถคุยกันได้เสมอ เพราะนั่นคือสาระบนความไร้สาระ...พี่ไก่
คำตอบ