ขอทราบเรื่องเพื่อน

ขอทราบเรื่องเพื่อน
ขอความกรุณาท่านตรวจสอบผ้อย่ใต้บังคับบัญชาของท่านด้วยที่อนันต์  "ดิฉันจำนามสกุลเขาไม่ได้" เขาเป็นคนปราจีนบุรี  เป็นเพื่อนเก่าดิฉันไม่ได้เจอกันมานานแล้ว ขอความกรุณาจากท่านด้วย  ขอบคุณพระคุณมากคะ
คำตอบ