สงกรานต์นี้ หยุดกี่วัน ภาคเอกชนจ่ายค่าแรงอย่างไร

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม

 

ดิฉันมีคำถามเรียนปรึกษา ดิฉันทำงานฝ่ายบุคคลในเอกชนได้ไม่นานมานี้  ขอเรียนปรึกษาว่า สงกรานต์นี้ หยุดกี่วันกันแน่ และ การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว ควรปฏิบัติอย่างไร

 

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

เรื่องวันหยุดสงกรานต์ เผอิญผมอ่านข่าวพบเจอมา จึงใช้ข้อมูลข่าวสารนี้ตอบท่านผู้ถามมา สองประเด็นครับ คือ

1. สงกรานต์หยุดกี่วัน คำตอบคือ 5 วัน ดูในรายละเอียด

2. วันหยุดประเพณี ทำงานปกติจ่าย 2 เท่า ถ้าทำล่วงเวลา จ่าย 3 เท่า ดูรายละเอียดตอนท้ายครับ

รัฐบาลประกาศหยุด"สงกรานต์" 5 วันส่งเสริมครอบครัว-สังคมแข็งแรง[1]

  เมื่อเวลา 13.00 น. ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองนายกรัฐมนตรีอันดับที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า  ครม.มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดราชการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์จำนวน 5 วัน คือ วันที่ 13,14,15,16 และ17 เมษายน เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อให้ประชานได้โอกาสดูแลปู่ ย่าตา ยาย และสร้างความสามัคคีในชุมชน  

อย่างไรก็ตาม ขอเตือนประชาชนระมัด ระวังเรื่องอุบัติเหตุและละเว้นการดื่มขณะขับขี่ยานพาหนะ
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครม.วันนี้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองนายกรัฐมนตรีอันดับที่ 1 เดินทางไปทำภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่น

กรมสวัสดิการฯแจ้งนายจ้างทั่วประเทศทราบ 17เม.ย.จ่ายค่าแรงผู้ใช้แรงงาน 2 เท่า OTเพิ่ม 3เท่า [2]

 

 

นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 17 เมษายนนี้ เป็นวันหยุดตามเทศกาลสงกรานต์นั้น กระทรวงแรงงาน เตรียมออกประกาศตามกฎกระทรวงให้เพิ่มวันหยุดดังกล่าว รวมทั้งกรมสวัสดิการฯกำลังเร่งทำหนังสือแจ้งไปยังสถานประกอบการกว่า 300,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อบอกกล่าวให้สถานประกอบการที่เปิดทำงานในวันที่ 17 เมษายน ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานในอัตรา 2 เท่าของค่าจ้าง ในเวลาทำงานปกติ และต้องจ่ายเพิ่มอีก 3 เท่า ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ซึ่งหากนายจ้างไม่จ่ายตามที่ระบุก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตร 64 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 


[1] http://www.naewna.com/news.asp?ID=54737

[2] http://www.naewna.com/news.asp?ID=54894