มุมสบายเวทีประชาคม

ุคุยอุมาวรรณได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านแบบไหนที่ไม่เครียดแบบสบายอารมณ์ มีสาระและมีแรงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนบ้างละครับทำอย่างไร

1. ทำอย่างไรให้ประชาชนมีอารมณ์ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. คำว่าสบายอารมณ์ พอจะให้ความหมายได้ไหมครับ

3. อารมณ์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

4. สาวสวยกับสาวน่ารักแตกต่างกันอย่างไร

ถามเท่านี้แหละ

คำตอบ