การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

วันนี้ (4 เมษายน 2550) จะสอนการดาว์โหลด การใช้งาน จาก เว็บ http://www.bcoms.net/ เพราะเห็นว่ามีประโยชน์และมีสาระซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและเรียนรู้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
คำตอบ