ขออภัยครับ... ไม่ได้ตอบข้อคิดเห็น

เรียน อาจารย์จันทรรัตน์...                                          

  • ขออภัยครับ
  • เพิ่งพบข้อคิดเห็นของอาจารย์
  • ตอบไว้ที่นี่ครับ... http://gotoknow.org/blog/health2you/36371

 

คำตอบ

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

ได้รับความรู้จากบันทึกของอาจารย์ตลอดมา เมื่อปฏิบัติตามแล้ว ก็มีความสุขอย่างสงบสบายค่ะ