ของฝากจากแดนไกล...

  • กราบขอบพระคุณท่านดร.บัญชา  มากเลยค่ะ
  • พอดีพี่สุนำหนังสือมาฝาก...
  • ตื่นเต้นมากเลยค่ะ  เพราะหว้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ยิ่งเป็นหนังสือที่ได้รับจากพันธมิตรในg2k ยิ่งรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง   หว้าจะนำแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ
คำตอบ

สวัสดีครับ อาจารย์ลูกหว้า

          ด้วยความยินดีครับ อาจารย์สุมาลีนำไปให้เร็วมากเลย :-)

หากอาจารย์มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็แวะมาบอกได้นะครับ

          อ้อ! ในเล่มนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คาบเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ด้วย คือ เรื่องของฮุนได เรื่องนี้เป็นเสี้ยวหนึ่งของบทความเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ (ยาว 12 หน้า) ครับ

บัญชา

อ.ลูกหว้า
  • ขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะ  พี่สุขับรถมาให้ถึงบ้านเลยค่ะ  
  • หว้าสนใจเรื่องของเกาหลีใต้พอดีเลยค่ะ..
อ.ลูกหว้า
  • ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์
  • ดีใจจังค่ะที่ได้รู้จักกับอาจารย์
  • จะได้เปิดโลกทัศน์ของครูต่างจังหวัดอย่างหว้าค่ะ
บัญชา ธนบุญสมบัติ

สวัสดีครับ อาจารย์ลูกหว้า

         ผมคิดว่า หากเด็กต่างจังหวัดได้ครูที่ใฝ่รู้ ชอบอ่านหนังสือ และมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กนักเรียน-นักศึกษาอย่างอาจารย์ ก็นับเป็นโชคดีของเด็กเหล่านั้นแล้วครับ

         ยินดีที่ได้รู้จักอาจารย์ และเพื่อนๆ ใน GotoKnow ท่านอื่นๆ เช่นกัน ราว 3 เดือนที่ผ่านมานี้ ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างสนุกสนานมาก แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ ได้เพื่อนใหม่ที่แสนดี แทบจะทั่วทุกภาคเลยครับ (รู้สึกจะขาดภาคตะวันออกไปภาคเดี่ยว ;-) )

         ข้อมูลเกี่ยวกับ เกาหลีใต้ ที่โพสต์ไว้นี่ เป็นข้อมูลเก่าที่ให้ภาพรวมก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ผมยังมีข้อมูลใหม่กว่านี้ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ คลื่นวัฒนธรรมเกาหลี หรือ K-wave และ วิดีโอรายการชีพจรโลก ของคุณสุทธิชัยหยุน) แต่เป็นข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ ยังไม่มีเวลานำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องเลย

          อาจารย์สนใจนำไปศึกษา หรือใช้สอนประกอบในวิชาเศรษฐศาสตร์ไหมครับ?

บัญชา