กลับบ้าน

กลับบ้านกี่โมง  เอาหนังสือ ห้องสมุด จ. ไปกี่เล่ม
คำตอบ

กลับเมื่ออยากกลับ  หนังสือว่าจะเอาไปสักครึ่งห้องสมุด จ. ได้มั้ยคะ?