สวัสดีดีคะ

รวีวรรณ์ เตชอ้าย
พี่อรนุตหนูอยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่คะหนูจะเอาไปทำภาคนิพนธ์ตอนนี้หนูไม่มีข้อมูลที่เก่ยวกับปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าพี่พอจะมีข้อมูลในลักษณะนี้บ้างรึเปล่าคะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็ได้
คำตอบ