ช่วยอธิบาย

อาชีพโปรแกรมเมอร์-ต้องเก่งวิชาหลักๆ อะไรบ้างคะ
คำตอบ