สวัสดีน้อง

  • นี่พี่เทพนะ
  • พี่อาจจำน้องไม่ได้
  • แต่น้องอาจจำพี่ได้ 3845214
  • ดูแลตัวเองด้วยนะ
คำตอบ

แฮะๆๆๆๆ น้องยังจำพี่ได้ค่า

ว่าแต่พี่นั้นแหละจำน้องไม่ได้ คิดแล้วเศร้า