ถ้าสนใจโปรแกรม text to speech ของไทยๆ

เชิญที่ งานบริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS ได้นะคะ  อยู่ชั้น 2 อาคารโรงอหารกลางค่ะ

ขอบคุณค่ะ

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
 

คำตอบ

ครับผม...  ขอบคุณมาก ๆ  เลยครับ...  ถ้าเวลาท่านอาจารย์ใน  ม.  ต้องการอย่างไร  ผมจะได้ตอบได้ถูกครับว่ามีที่ไหนบ้าง...  เป็นประโยชน์มากเลยครับ...
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
 

ตอบ