ถ้าสนใจโปรแกรม text to speech ของไทยๆ

เชิญที่ งานบริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS ได้นะคะ  อยู่ชั้น 2 อาคารโรงอหารกลางค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ
ครับผม...  ขอบคุณมาก ๆ  เลยครับ...  ถ้าเวลาท่านอาจารย์ใน  ม.  ต้องการอย่างไร  ผมจะได้ตอบได้ถูกครับว่ามีที่ไหนบ้าง...  เป็นประโยชน์มากเลยครับ...