อยากไปกับพี่ Handy

  • ผมเดินทางเดือนกันยายนครับ
  • อยากไปกับพี่ Handy ครับ
  • เผื่อจะได้ share ideas กัน
  • ขอรายละเอียดได้ไหมครับว่าให้ทำอะไรได้บ้าง
  • เบอร์โทรศัพท์ 0871574342
  • e-mail    [email protected]
  • ขอบคุณพี่กุ้งมากครับผม
คำตอบ
          เยี่ยมเลยค่ะ   ที่หวังไว้เป็นจริงแล้ว  ขอบคุณคุณน้องขจิตจริง ๆ เลยค่ะ  พี่อยากจะขอให้ อ.ขจิต ช่วยมาเติมเต็มความรู้ให้กับคุณครูเราในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะ

          รูปแบบจะเป็นลักษณะที่มีคุณครู "ดาวเด่น" จากแต่ละห้องย่อย ประมาณ 5 คน (ครูที่เล่าเรื่องการทำงาน/การจัดการเรียนรู้ของเขาได้ชัดเจน มองเห็นวิธีการที่เป็นแบบอย่างได้ ในวันแรกของงาน) จะมาเสนอเรื่องของเขาซ้ำอีกรอบในห้องรวมของวันที่สอง โดยคุณครูที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกเป็นดาวเด่นก็ยังมานั่งฟังและสามารถซักถาม แลกเปลี่ยนกับ "ดาวเด่น" ได้ จากนั้น ผู้รู้ที่เรียนเชิญมาจากภายนอก จะร่วมเติมเต็มต่อยอดความรู้ให้ในตอนท้ายค่ะ

          หัวข้อเรื่องที่จะเรียนเชิญ อ.Handy กับอ.ขจิต นี้ยังไม่ระบุแน่นอน พี่เข้าใจว่า อ.Handy ท่านจะช่วยเติมเต็มในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการสอนได้เป็นอย่างดี ส่วนอ.ขจิตนั้นพี่เข้าใจว่าจะถนัดเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และน่าจะพ่วงเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วย

         แต่อย่างไรก็ตาม พี่ว่าทั้ง อ.Handy และ อ.ขจิต จะมีจุดร่วมที่สามารถเป็นผู้รู้ที่อยู่ในห้องเดียวกันได้ จะทำให้บรรยากาศของห้องนี้มีสีสันดีมาก ๆ เลยค่ะ

         ต้องขอบคุณอาจารย์มาก ๆ เลยค่ะ ที่กรุณาจัดคิวมาช่วยพี่ในงานนี้ แล้วพี่จะส่งรายละเอียดแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง e-mail นะคะ และจะโทรไปคุยด้วยนะคะ...ขอบคุณมากจริง ๆ ค่ะ
ขจิต ฝอยทอง
 • ขอบคุณพี่กุ้งมากครับผม