อยู่ดีสบายไหม

ชีวิตการทำงานมีทั้งทุกข์และสุข แต่มีสิ่งหนึ่งที่

ทำให้เราอยู่ได้คือความอดทนและความมุมานะ

พยายาม ขอให้น้องจิ๊บสู้ต่อไป ไม่มีอะไรที่เราทำ

ไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจ พี่จะเป็นกำลังใจให้น้องจิ๊บไม่

ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนและพี่จะอยู่ที่ไหนก็ตาม น้อง

จิ๊บสู้ๆนะ ท้อได้แต่ห้ามถอยนะ

คำตอบ
not yet answered
หิ่งห้อย

 ตอบพี่ดุ๊กดิ๊ก

ค่ะจิ๊บจะพยามและตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุด และขอให้พี่ดุ๊กดิ๊กตั้งใจกับชีวิตของพี่เช่นกันนะคะ คนๆนี้จะเป็นกำลังใจให้เช่นกัน สู้ๆๆคะ

dukdik
ดีแล้วจ่ะ พี่เชื่อว่าน้องจิ๊บต้องประสบความสำเร็จได้แน่นอน และเราก็ต้องมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนจ่ะ