"สิวีไลย์"

saisin
เรียนถามหลวงพี่  คำว่า "สิวีไลย์" ที่หมายถึง สีสันและแสงสี...แห่งเมืองกรุง(ไม่รู้ว่าสะกดถูกหรือเปล่านะคะ) ที่เราพูดๆกันติดปาก จริงๆแล้วที่ถูกเขียนอย่างไร และเป็นคำภาษาอะไร มีที่มาอย่างไรคะ 
คำตอบ

คำนี้มาจาก ภาษาปะกิตว่า Civillization ซึ่งตอนนี้มีบัญญัติศัพท์ใช้ว่า อารยธรรม.....

มีอีกคำที่ใช้คือ ศรีวิไล ....

ลองค้นหาดู ก็จะได้คำตอบ....

เจริญพร