การให้เบิกค่ารถ

สุรีย์

ขอปรึกษาอาจารย์ยม เรื่องการออกระเบียบให้เบิกค่ารถในกรณี พนักงานต้องขับรถตัวเองไปติดต่องาน ณ ต่างจังหวัด  เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทให้อยู่ที่ 6 บาท ต่อ กม สำหรับงานหลักที่ต้องติดต่อในกรุงเทพ

แต่มีบางครั้ง ต้องออกไปต่างจังหวัดบ้าง และแต่ละครั้งก็มีขับไปใกล้ไกลต่างกัน  ทางบริษัทพิจารณาเบื้องต้น ไม่สามารถให้ที่ 6 บาท ต่อ กม ได้เหมือนขับในกรุงเทพ  

เราควรจะกำหนดอย่างไรดีคะ  รบกวนขอคำแนะนำจากอาจารย์ยมด้วยคะ

คำตอบ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้เบิกค่าน้ำมันรถ เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ในการให้สวัสดิการอย่างหนึ่งด้วย  การจะตัดสินใจว่า จะให้หรือจะเปลี่ยนแปลงสวัสดิการใด ๆ  ขอให้คิดให้รอบรู้ บนพื้นฐานคุณธรรม คิดด้วยเหตุผล บนความพอประมาณ และมีแผนรองรับไว้กรณีมีปัญหา ให้มีแนวทางป้องกันไว้

กรณีที่ถามมา ว่า  บริษัทให้อยู่ที่ 6 บาท ต่อ กม สำหรับงานหลักที่ต้องติดต่อในกรุงเทพ แต่มีบางครั้ง ต้องออกไปต่างจังหวัดบ้าง และแต่ละครั้งก็มีขับไปใกล้ไกลต่างกันทางบริษัทพิจารณาเบื้องต้น ไม่สามารถให้ที่ 6 บาท ต่อ กม ได้ เหมือนขับในกรุงเทพ   เราควรจะกำหนดอย่างไรดีคะ” 

เท่าที่ผมพิจารณาดูปัญหาคือ องค์กรของท่าน พิจารณาเบื้องต้นแล้ว ไม่สามารถให้ที่ 6 บาท ต่อ กม.ได้ เหมือนใน กรุงเทพฯ ตรงนี้ ไม่ได้ระบุมาว่า ที่ไม่สามรถให้ที่ 6 บาท ต่อ กม.ได้ มีสาเหตุจากอะไร  ปัญหาควรต้องแก้ไขที่สาเหตุ 

อย่างไรก็ตาม  ที่ผมเคยมีประสบการณ์ ของผมให้ค่าน้ำมันเท่ากัน ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด 

กรณีต้องออกไปต่างจังหวัด จะเพิ่มเป็นได้เบี้ยเลี้ยงแทนครับ ไม่เพิ่มค่าน้ำมัน เพราะจะยุ่งวุ่นวาย ภายหลัง  จึงได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่า พนักงานท่านใดที่ออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ที่ไม่ใช่กรุงเทพหรือปริมณฑล ให้ได้ค่าเบี้ยเลี้ยง กำหนดไปตามระดับตำแหน่ง มีหลายราคา ตั้งแต่ 150-200-250-300 บาท หรือมากกว่านั้นต่อวัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย และงบประมาณขององค์กรของท่าน  ครับ