ของปรึกษาคะ

ด้วยดิฉันเป็นผู้ประสานงานการจัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้หว่างมหาวิทยาลัย (UKM10) ซึ่งวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2550 และประสงค์อยากสมัครนำ Blog http://gotoknow.org/blog/odwu

เข้า Planet UKM ด้วยเพื่อได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคะ

ขอบคุณคะ
ปิติกานต์  จันทร์แย้ม(เม)
หน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำตอบ
ได้ดำเนินการนำบล็อก

http://gotoknow.org/blog/odwu

เข้า planet UKM on GotoKnow.org ให้แล้วครับ

ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

--วิภัทร

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม : อิสระทำให้โอกาสอยู่กับเรา

ขอบคุณพี่วิภัทรมากคะ ที่ดำเนินการนำบล๊อกเข้า Planet ให้คะ...และหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ ลปรร.ร่วมกันนะคะ