แบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร ด้าน ICT

        การเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง  การใช้งานทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สมกับที่อยู่ทางด้าน การศึกษานอกโรงเรียน  ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ควรให้ความรู้กับบุคลากร กศน.แปดริ้ว  ให้มีประสิทธิภาพ เหมือนกับ  ผอ.บ้าง  

        ท่าน ผอ.มีความกังวลใจในเรื่องงานประกันบ้างไหม  เพราะแต่ละ ศบอ. กำลังเครียดกับเรื่องงานประกันกันทั้งนั้นเลย  แต่ทุกอย่างต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดี   เพื่ออนาคตของ  กศน.ฉะเชิงเทรา

                                              ทีมงาน ศบอ.ราชสาส์น

คำตอบ

ด้านการให้ความรู้กับบุคลากรนั้นกำลังพยายามถ่ายทอดไปเรื่อย ๆ ในลักษณะเพื่อนเรียนรู้ เช่นการจูงใจให้ใช้เว็บบล็อกในการเรียนรู้ และให้มีการอบรมกันอยู่เสมอ ใครอยากเรียนรู้โปรแกรมทำงานเป็นพิเศษมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเช่นไมโครซอฟโปรเจคหรือ Mindmap เป็นต้น ขอเพียงมีใจใฝ่รู้

      เรื่องประกันคุณภาพไม่กังวลเพราะเมื่อตระหนักและเข้าใจแล้วปฏิบัติเป็นระบบเมื่อเข้าที่แล้วก็จะไม่ยากใจอย่างที่คิด เราเหน็ดเหนื่อยช่วงแรกจะสบายเมื่อปลายมือครับ