เข้ามาเรียนว่า หลวงพี่เป็นบล็อกเกอร์ในดวงใจคนหนึ่งของผมครับ

กราบนมัสการหลวงพี่พระมหาชัยวุธ

        ผมเข้ามากราบเรียนว่า ผมได้เลือกหลวงพี่ฯ เป็นหนึ่งใน บล็อกเกอร์ในดวงใจ ตามลิงค์ที่ให้ไว้นี้ครับ

        ส่วนหนึ่งเป็นการตอบประเด็นที่หลวงพี่เคยถามไว้ว่า คิดอย่างไรกับการที่พระเป็นบล็อกเกอร์ (ซึ่งผมไม่ได้แสดงข้อคิดเห็นในหัวข้อนั้น)

       คือ โดยส่วนต้วผมแล้วคิดว่า หากมีเจตนาดี & มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละบุคคล และตามกาละเทศะ ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอน เหมือนอย่างที่บางท่านเปรียบไว้ว่า เหมือนมีวัดอยู่ในชุมชน GotoKnow

จึงกราบนมัสการมาด้วยความเคารพครับ

บัญชา

คำตอบ