การเข้าร่วมแพลนเน็ต

เรียนท่านอาจารย์โอฬาร ผมยังสงสัยถึงการนำบล็อกหรือบันทึกของผมไปเข้าร่วมกับแพลนเน็ตการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ของอาจารย์  ซึ่งอาจารย์เคยตอบผมมาครั้งหนึ่งแล้วทางอีเมลของผมว่ากำลังสรุปข้อมูลอยู่และจะนำบล็อกหรือบันทึกของทุกคนไปเข้าร่วมแพลนเน็ตของอาจารย์  แต่ผมยังไม่เห็นบล็อกหรือบันทึกของผมไปเข้าร่วมแพลนเน็ตของอาจารย์เลย รบกวนท่านอาจารย์ช่วกรุณาตอบข้อสงสัยของผมด้วยครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
คำตอบ