อาจารย์ได้ร้บเลือกให้เป็น บล็อกเกอร์ในดวงใจ ของผมครับ :-)

สวัสดีครับ อาจารย์สุขุมาล

          เข้ามาแจ้งสั้นๆ ว่า อาจารย์ได้รับเลือกให้เป็น หนึ่งในบล็อกเกอร์ในดวงใจของผม ครับ

ขอแสดงความนับถือ

บัญชา

คำตอบ

ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์บัญชา  ดิฉันตามเข้ามาขอบพระคุณข้ามปีเลยค่ะ  อาจารย์เป็นครูที่ดิฉันตามหามานานจริงๆ  หลังจากที่อ่านงานเขียนของอาจารย์มานาน และได้พบอาจารย์ในบล็อก  ดิฉันก็ได้เปิดโลกทรรศน์กว้างขวางขึ้นอีกมาก 

ครั้งนั้นดิฉันไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไร  ดิฉันรู้สึกขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่ให้เกียรติ  อยากเรียนอีกครั้งว่าอาจารย์เป็นทั้งครู นักเขียน และบล็อกเกอร์ในดวงใจของดิฉันเลยค่ะ 

สิ่งที่ดีที่สุดที่ดิฉันได้เรียนรู้จากอาจารย์  คือจงศึกษาค้นคว้าต่อไป  เราอาจคิดอะไรเองไม่ได้ทั้งหมด  แต่การนำข้อมูลความรู้ทั้งหลายมาอ้างอิง เรียบเรียง และถ่ายทอดอย่างผู้ที่"เข้าใจ"แล้วนั้น ก็อาจทำให้เราคิดอะไรได้อีกหลายอย่าง 

ดิฉันยังประทับใจ บันทึกถึงลูก ของอาจารย์อยู่เสมอ  และสิ่งที่ดิฉันประทับใจที่สุดก็คือ อาจารย์เข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันการสื่อสาร แบบที่ดิฉันเองก็คิดไปไม่ถึง  ดิฉันมัวแต่ตอบคำถามว่า สิ่งนี้คืออะไร  แต่อาจารย์มีวิธีการและกุศโลบายอันแยบยลที่จะสร้างให้คนที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์  เกิดสิ่งนี้ในตัว  อย่างเป็นธรรมชาติ  โดยไม่ต้องเสียเวลากับการตั้งคำถาม  สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากอาจารย์  มีค่าต่อชีวิตดิฉันเหลือเกิน 

กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงอีกครั้งนะคะ  ^_^