การเดินทางไปบ้านครูบา

พี่รัตติยา  ครับ...ขอบพระคุณในความกรุณาครับ

แผนการเดินทางของผมเป็นดังนี้ครับ

  • วันที่ 30-31 มีนาคม ร่วมคณะกับนักศึกษา ป.โท ไปดูงานที่ภูเก็ต
  • วันที่ 1-2  เมษายน  ไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานที่  จังหวัดตรัง
  • วันที่ 3 เมษายน อยู่ที่งานสัปดาห์หนังสือ  ที่  กทม.  ครับ 
  • วันที 4  เมษา อยู่หลบเลียแผลใจที่กระท่อมนางเมิน  อ.ละหานทราย   จ.บุรีรัมย์ 
  • วันที่ 5  เมษายน จะไปรอรับพี่รัตติยา ให้ทันที่บ้านครูบาครับ
คำตอบ

ครับผม

          ไว้เจอกันที่บ้านครูบาฯ นะครับ