ถามเกี่ยวกับกกต.

1.เหตุใดจึงต้องมีการสรรหากกต.?

2.หากกต.ชุดปัจจุบันไม่ยอมลาออกจะเกิดปัญหาอะไรตามมา?

3.คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให้เลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

4.ในส่วนของสถาบันการจัดการการเลือกตั้งของกกต. จะมีส่วนในการดำเนินงานของกกต.อย่างไร?

5.กรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการทุจริตการเลือกตั้งโดยวิธีใด?

ช่วยกันตอบด้วยนะคะ ส่งมาทางเมล์ก็ได้คะไม่เกินวันศุกร์นะคะ

 

คำตอบ