ผู้บริหารและผู้นำวันนี้ควรมีทัศนคติอย่างไร มีความรู้ด้านใดบ้าง และควรมีทักษะอย่างไร?

ผู้บริหารและผู้นำวันนี้ควรมีทัศนคติอย่างไร มีความรู้ด้านใดบ้าง และควรมีทักษะอย่างไร?
คำตอบ