การสื่อสารกับการเป็นผู้นำ

การสื่อสารกับการเป็นผู้นำท่านคิดอย่างไร?
คำตอบ
not yet answered
นกกระจาบ
การสื่อสาร เพิ่มการเรียนรู้ การเรียนรู้มิควรที่ต้องรู้ทุกๆเรื่อง สังคมไทยควรให้ใครรู้อะไร เป็นเรื่องรายบุคคลที่ผู้บริหารพึงสำเหนียกตระหนัก แต่ผู้นำส่วนใหญ่จะนำไปใช้