Lost Friend

พี่มีญาติอยู่กรุงเทพฯไหมครับ
ผมมีเพื่อนชื่อ Note เธอสาบสูญไปพักใหญ่แล้ว ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ไหน แต่คิดว่าเป็นนามสกุลเดียวกันครับ
คำตอบ
not yet answered
แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
  • มีหลานชื่อโน๊ต เรียนวิศว คอมฯ มหาวิทยาลัยเกษตร
  • จบนานแล้วค่ะ
  • ไม่ทราบคนเดียวกันไหม
แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
  • ลืมบอกว่า หลานคนนี้อยู่กรุงเทพฯค่ะ

Note ภาษาไทย คือ โน๊ต   *เหรอคะ*

หลานคนนี้คือใครล่ะคะ ฮืม!!!!!!

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
  • หลาน อาจารย์ไมตรีค่ะ