บัดดี้ของคุณเกิดแล้ว

บัดดี้ของคุณ

สวัสดี คุณบัดดี้ที่รัก

 บัดดี้ของคุณเกิดแล้ว แต่ต้องรวบรวมความกล้า

ตอนนี้รอหน่อยนะ

คำตอบ