สร้างแพลนเน็ต

  • เข้าไปที่สร้างแพลนเน็ต
  • สร้างแพลนเน็ตไว้
  • เผื่อมีคนเชื่อมแพลนเน็ต
คำตอบ