ขอเรียนถามความคิดเห็น : กรณีจตุคามรามเทพฯ

กราบนมัสการ หลวงพี่พระมหาชัยวุธ

         ขอรบกวนเวลาอันมีค่าของหลวงพี่ฯ ช่วยกรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กรณีจตุคามรามเทพ ซึ่งดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง (แม้จะแผ่วๆ ไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังแรงอยู่)

         เป็นคำถามกลางๆ ครับ คือ อยากทราบในหลายๆ มุมมอง และแน่นอนว่าจากมุมมองของพระในพุทธศาสนา

ขอกราบขอบพระคุณล่วงครับครับ

คำตอบ

อาจารย์ ดร.บัญชา

อาตมาได้วิจารณ์ไว้แล้วใน มงคลตื่นข่าว  และจะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย...

  • มีผู้ได้ผลประโยชน์จากปรากฎการณ์ครั้งนี้หลายฝ่าย
  • มีผู้แสวงหาผลประโยชน์สืบต่อจากปรากฎการณ์ครั้งนี้
  • เพราะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จึงทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะออกมาคัดค้านเรื่องนี้

อาตมาคิดว่า น่าจะมีสื่อไปกราบเรียนถามพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อให้ท่านออกมาพูดเรื่องนี้ และพยายามว่าเป็น มงคลตื่นข่าว...

เจริญพร

นายสวัสดิ์ พุ่มพวง
ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นร่วมกันหลวงพี่ครับ  ในทัศนะของผมนะครับ  อย่าไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับ  อย่าเพ่อไปติดสินอะไรเลยครับเป็นทุกข์เปล่า ๆ เป็นเรื่องธรรมชาติโดยแท้ครับ  "เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก  ตกทางทิศตะวันตก"  ปรากฏการณ์เช่นนี้  สามารถอธิบายได้ด้วยกฎของ "ควอนตัมฟิสิกส์" ครับ  ฉะนั้น  ปรากฏการณ์ "จตุคามรามเทพ" จึงเป็นวิทยาศาสตร์โดยแท้  แต่หากนำ "นิวตันฟิสิกส์" มาอธิบาย  จะทำให้ผู้ดูเป็นทุกข์มากครับ  อย่างไรก็ตาม  แต่ละคนมีอิสระที่จะเลือกว่า  "จะนำวิทยาศาสตร์แบบไหนมาอธิบายครับ"

ด้วยความเคารพ
สวัสดิ์ พุ่มพวง
BM.chaiwut
P

อยากจะพูดหลายประเด็น แต่อาจารย์ออกมาให้ความเห็นแทนแล้ว...

อนุโมทนาตามความเห็นของอาจารย์

เจริญพร

 เรื่องนี้ ไม่เข้าใจว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร ดูไปไกลมากๆ อ่านหนังสือพิมพ์วันนี้แล้ว เศร้าใจ
BM.chaiwut
คณโยม ไม่มีรูป
กนกรัตน์
  • บางสิ่งบางอย่างได้รับการให้คุณค่าว่ามีราคาสูง
  • เมื่อมีราคาสูงก็มีผู้อยากได้
  • การแสวงหาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้ก็มีโดยสุจริตและทุจริต
  • การปล้นเป็นวิธีการหนึ่งของการให้ได้มาโดยทุจริต

เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ไม่ได้แตกต่างกัน...

เจริญพร

บัญชา ธนบุญสมบัติ

กราบนมัสการหลวงพี่พระมหาชัยวุธ

      ขอบพระคุณมากครับสำหรับข้อคิดเห็น

      บางคนบอกผมว่า สังคมไทยขาดที่พึ่งอย่างมาก

       ส่วนผมมองแบบง่ายๆ ว่า เป็นไปได้ไหมที่รากลึกๆ มาจากความอยากรวยทางลัด เพราะจตุคามฯ นี่ว่ากันว่ามีดีทางทรัพย์สิน คือ ลึกๆ มี "โลภะ" เป็นสาเหตุหลัก แต่ขยายผลด้วยปัจจัยคือ "โมหะ"

จึงกราบเรียนมาด้วยความเคารพ

BM.chaiwut
P

คล้อยตามอาจารย์...

เรื่องความอยาก หรือความต้องการของคน และวิธีการที่ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการเหล่านั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้มากมากย .... เช่น มีผู้ทูลถามว่า

มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาอะไร จึงบูชายัญบ่วงสรวงเทวดา

พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า

ปรารถนาในสิ่งที่มีความเสื่อมโทรมไปเป็นธรรมดา จึงบูชายัญบ่วงสรวงเทวดา

...สิ่งที่ต้องการก็เป็น สิ่งที่เสื่อมไป ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง ลูกเมีย ....

คิดขึ้นมาแว๊บๆ อาจารย์

ต้องแก้ปัญหาโดยใช้  การเมืองนำหน้าจริยธรรม

นี้ประเด่นใหม่เลย ว่างๆ ค่อยเขียน

เจริญพร