ช่วยหน่อยนะครับ

beer
ผมจะหาบทความเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ที่ไหนครับ.
คำตอบ
สวัสดีครับ 

เกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับ การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หาอ่านได้จาก

  • หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กรุงเทพธุรกิจ
  • วารสารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ
  • วารสาร ฅน ของสมาคมลบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย
  • วารสาร Training ที่มีวางขายตามร้านหนังสือ
  • วารสารเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ การบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
  • Internet จากเว็ปของสถาบัน กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น ก.พ.ร./ สสท./นิด้า หรือจาก
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม

การฝึกอบรม คือ " การถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ ... การฝึกอบรม คือ " กระบวนการในอันที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ...
www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/training.html - 59k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การกำหนดโครงการฝึกอบรม

ทั้งนี้ การฝึกอบรม 1 ชั่วโมง ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที ... การฝึกอบรม ระดับต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับ 1 - 2 ...
www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/fix.html - 117k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม · sitemap| contact | manage · ความเป็นมา · โครงการอบรม. You are here:. การฝึกอบรม. ความเป็นมา · โครงการอบรม. การฝึกอบรม ...
cc.swu.ac.th/training - 34k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

[ HR Know ]

โปรดคลิกดูรายละเอียด · กฏหมาย | การบริหารค่าจ้าง และสวัสดิการ | การบริหารจัดการ | การฝึกอบรม | การว่าจ้าง | ตัวอย่างสัญญาและแบบฟอร์ม | สถิติข้อมูล | อื่นๆ ...
www.hrcenter.co.th/hrknow_Train.asp - 44k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การฝึกอบรม

8.3 ข่าว-การฝึกอบรม · 8.4 หลักสูตรและแผน · 8.5 หนังสือหลักสูตรการอบรม · 8.6 ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม · 8.7 เอกสารการเบิกจ่าย ...
www.ha.or.th/sitemap/Untitled(26).html - 10k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การฝึกหัด - Microsoft Office Online

ลงชื่อเข้าใช้ Office Online (นี่คืออะไร) ของฉัน | ลงชื่อเข้าใช้ · หน้าแรก · ผลิตภัณฑ์ · วิธีใช้และวิธีจัดการ · ดาวน์โหลด · ภาพตัดปะ · แม่แบบ ...
office.microsoft.com/th-th/training/FX100565001054.aspx - 44k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

EDU-VC: การฝึกอบรม

การฝึกอบรม, วิจัยทาง e-Learning, ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา, ภาควิชาการศึกษา, ภาควิชาบริหารการศึกษา, ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว, ภาควิชาพลศึกษา ...
educms.pn.psu.ac.th/eduvc/course/category.php?id=8 - 10k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

เรื่องดีวันละเรื่อง : (33) การฝึกอบรม Outcome Mapping - KMI ...

เรื่องดีวันละเรื่อง : (33) การฝึกอบรม Outcome Mapping. OM (Outcome Mapping) เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ และการประเมินโครงการ ...
gotoknow.org/blog/thaikm/84429 - 206k - 23 มี.ค. 2007 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ส่วนภูมิสารสนเทศ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

MENU. เมนู. หน้าแรก · แผนที่ป่าไม้รายจังหวัด · แผนที่อิเล็กทรอนิกส์(IMS) · แผนที่ประเทศไทย · ฐานข้อมูล GIS กรมอุทยานฯ · ข้อมูล GIS · เรียน GIS ผ่าน Internet ...
ims.dnp.go.th/ - 2k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

หลักสูตร การฝึกอบรม

รายละเอียดหลักสูตร การฝึกอบรม อยู่ด้านล่าง คลิกที่ภาพได้เลยครับ TRAINING COURSE INFORMATIONS. ขณะนี้ทางสถาบันได้เปิดการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม เล็กๆ ...
www.thaifire.com/Topics/Course%20Detail/coursesdetail.htm - 25k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไปเพื่ออะไร ?

บทความ โดย สมบัติ กุสุมาวลี โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 ปีที่ 28 ...
www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q4/article2004dec16p8.htm - 16k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

BUU Achrive

บทความ "ประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน" - บทความ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ... บทความ "เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง" - บทความ "ประสานใจ ประสานความคิด ประสานงาน" ...
www.lib.buu.ac.th/archive/director/direct7.html - 33k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

HR in Thailand © : Knowledge Community Jobs งาน หางาน สมัครงาน ...

... บทความการศึกษา, บทความ สรรหา, บทความ ค่าจ้างเงินเดือน, บทความ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, ... หมวด Human Resource Development : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
www.siamhrm.com/?name=chapter - 191k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

HR in Thailand © : Knowledge Community Jobs หางาน งาน สมัครงาน ...

... พัฒนาบุคลากร e-learning Training Course บทความ บทความการศึกษา ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ HRIS ... Human Resource Development : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
siamhrm.com/index.php?name=chapter&file=category&catsearch=4 - 177k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Welcome to e-hrit.com : Deliver Technology Through HR

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลายคนสงสัยว่าทำไมประเทศเราจึงไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ นั่นก็เป็นเพราะประเทศของเราทั้งภาครัฐ ...
www.e-hrit.com/article_index.asp?id=040101 - 17k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Thailand Directory and Advance Web Statistics at Truehits.net ...

บทสรุป final fantasy tactics · บทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ · บ้านพิพิธภัณฑ์ · บ้านกฤษกร · เบญจมราชานุสรณ์ · แบงค์ วงclash ...
truehits.net/let/index.php?id=25&pageNum=4 - 51k - 23 มี.ค. 2007 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Research & Development : NIDA

คำสำคัญ: ค้นหา:. ทั้งหมด, งานวิจัย, บทความ. ค้นหาอย่างละเอียด. งานวิจัยสาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 1. ผู้วิจัย : สุมิตรชัย บุญเรือง ...
research.nida.ac.th/allresearch1.php?branch=09&page=0 - 15k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความ/วารสาร. -, ความรู้สำหรับบุคลากร. -, แลกเปลี่ยนความรู้ ... เศรษฐกิจพอเพียง · โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม · เรารักในหลวง · การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
www.ru.ac.th/km/jurnal.html - 10k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Research & Development : NIDA

คำสำคัญ: ค้นหา:. ทั้งหมด, งานวิจัย, บทความ. ค้นหาอย่างละเอียด. รายละเอียดผลงานวิจัย. ชื่อโครงการวิจัย, พัฒนาการโครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
research.nida.ac.th/researchdetail1.php?rid=381059 - 14k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก siamhrm.com ]
 Prachatai เวบหนังสือพิมพ์ออนไลน์

บทความ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ : ธงชาติไทยสามผืนในกระแสโลกาภิวัฒน์ . ... ยุทธศาสตร์คือ เป็นเขตลงทุนพิเศษ ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงกับนานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2312&SystemModuleKey=HilightNew... - 90k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก www.prachatai.com ]

The Krungthep turakij web site

บทความ - บทวิเคราะห์ · บนความเคลื่อนไหว · อาชญากรรม - คดีดัง ... แล้ว ในด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านจิตใจ ล้วนเป็นส่วนสำคัญ ...
www.bangkokbiznews.com/2006/05/26/c001_107586.php?news_id=107586 - 42k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

วิทยาลัยวันศุกร์

บทความ >> Virtual Knowlege Networks (บทความ) ... โดย สมบัติ กุสุมาวลี โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [email protected] ...
www.fridaycollege.org/index.php?file=joke&obj=forum.view(cat_id=vkn,id=37)&PHPSESSID=3b4f6ef1e490... - 34k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

- :: อ่าน - วิสัยทัศน์เวียดนาม- สร้างมหา'ลัยระดับ 'ฮาวาร์ด'

ตามรายงานของสำนักข่าวเวียดนามเน็ต มหาวิทยาลัยแห่งใหม่จะมีการประยุกต์ใช้ความคิดและใช้วิธีทันสมัยในการจัดสอนและการทำวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?p=20564 - 33k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

- :: อ่าน - วิสัยทัศน์เวียดนาม- สร้างมหา'ลัยระดับ 'ฮาวาร์ด'

ตามรายงานของสำนักข่าวเวียดนามเน็ต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ... บทความ-อังกฤษ, บทความ-คอมพิวเตอร์, บทความ-ชีวิตในต่างแดน, เรื่องสั้น - นิยาย - การ์ตูน ...
www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10817&sid=fe67249314d820530f85b7863fd6edc1 - 43k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก www.sudipan.net ]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

... การคัดเลือกและสรรหาบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบัติงาน ... เน้นความรู้ทางด้านการรายงานข่าว การเขียนบทบรรณาธิการ บทความ สารคดี ...
www.cuas.or.th/selecbook49/location/locationtu.htm - 76k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

KASEM BUNDIT UNIVERSITY

... การจูงใจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการคิดและความสามารถสร้างสรรค์. ประสบการณ์ : ... บทความ; Malakul, Prasarn. Psychology in Thailand. ...
www.kbu.ac.th/about/admin_prasarn_malakul.php - 45k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

รศ.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์

... PS 707 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์); PS 708 (องค์การและการจัดการ) ... ผลงานทางวิชาการ : ตำรา/วิจัย/บทความ และอื่นๆ :- ผลงานวิจัยภาษาไทย ...
www.ru.ac.th/office/Tipaporn_.htm - 21k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

KonThai คนไทย : หน้า 312 เว็บคนไทย รวมข่าว รวมลิงค์ ดูรูป ฟังเพลง ...

... การใช้ tree menu การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บทความ การแนบไฟล์ โก้ ธีรศักดิ์ ปุ้ย ... กลับมาได้ไหม บีม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาประเทศ การพัฒนาภาวะผู้นำ ...
205.209.126.41/search/312/ - 147k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

นาย สุดเขตต์ วิเชียรศรี สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ...

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
1.6.2 ด้านของเวลา การศึกษาจากเอกสาร ตำรา บทความ ช่วงปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2545. นิยามศัพท์เฉพาะ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการให้ความรู้ ทักษะ ...
library.rru.ac.th/arit/upload/thesis/1151399374gr2ovyn54xv38xmf.doc - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่คล้ายกัน

-=สัญลักษณ์=-

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการวิจัยในสาขารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์กลางของการสร้าง องค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ...
www.gspa-buu.net/info/symbol.html - 16k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน