กลับมาขอบคุณค่ะ

เรียน  ท่านอาจารย์ขจิต

บันทึกแรกเริ่มแล้วนะคะ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะ

ด้วยความเคารพ

น่านฟ้าทะเลลม

 

คำตอบ