ผมอยากได้แหวนดี+

ด.ช อธิป นาคยา
คุณเอาแหวนD+มาจากไหน
คำตอบ