เรียนพยาบาลกองทัพบกแล้วได้อะไรบ้าง

เรียนพยาบาลกองทัพบกแล้วได้ความรู้  เกียรติยศอะไรบ้างค่ะ
คำตอบ