ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับ

Best Blog of the Office ด้านการบันทึกหลักฐานอ้างอิงในการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ

คำตอบ
  • ขอบคุณ..คุณสมพร..มากค่ะ
  • จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ...