e book

โปรแกรม flip publish หามาจากไหนครับ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ใช้ยากหรือเปล่า มีคู่มือหรือข้อแนะนำให้บ้างไหมครับ เป็นโปรแกรมที่คล้ายกับโปรแกรมอื่นๆที่เขามีมาก่อนนี้บ้างหรือเปล่า ครับ ช่วยตอบด้วย
คำตอบ