ไม่ทราบว่านักข่าวชายขอบเล่นKMได้หรือยัง

เรียน  ท่านนักข่าวชายขอบ ระบบบล็อก มันเปิดเผย ดังนั้น ต้องพิจารณาด้วย

แคปหมู   อปท.นิวส์

คำตอบ