อยากมีกิจการโฮมสเตย์ครับ

เชิดศักดิ์ สุขสมทรัพย์
ผมมีบ้านพักที่สามารถทำโฮมสเตย์ได้ครับ อยู่ที่อ.เด่นชัย จ.แพร่
คำตอบ

เรามีประสบการณ์โฮมสเตย์ที่ทำด้วยบุคคล หรือ ชุมชนหลายแห่ง ส่วนใหญ่มีเนื้อหาอยู่ในงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับ

ที่แพร่เท่าที่ทราบยังไม่มีหมู่บ้านใดที่ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของ งานวิจัย หรืองานพัฒนา (แต่อาจมีก็ได้ผมไม่มีข้อมูล)

เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันครับ เพราะมีปัจจัยอยู่หลายอย่าง เพราะโฮมสเตย์เกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต คนท้องถิ่น

หากพร้อมในลักษณะของบุคคลก็สามารถทำได้หาก การตลาด หรือสามารถทำให้คนข้างนอกรู้จัก แต่หากทำในรูปแบบของุมชน(ที่มีจุดแข็ง - ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต ) ก็ลองทำแบบงานวิจัยดูครับ ทาง สกว.ก็สนับสนุนทำในรูปแบบชุมชน ติดต่อได้นะครับ

......

มีเวลาว่าง เชิญมาร่วมงานประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือของเราได้นะครับ......เรากำลังจะเคลื่อนงาน มาในรูปแบบการเรียนรู้ได้ มีหมู่บ้านหลายๆแห่งทำโฮมสเตย์ประสบความสำเร็จจะได้แลกเปลี่ยนกัน และหากในระดับชุมชนของ ที่ท่านอยู่พร้อม ลองร่างข้อเสนอมาที่ สกว. ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เลยครับ

www.communitytourism.net

ช่วงหลังผมเองได้เป็นผู้ประสานข้อมูล (นักวิจัย) ที่รับผิดชอบโซนภาคเหนือทั้งหมด คิดว่า หากมีพื้นที่การท่องเที่ยวลักษณะนี้เกิดขึ้น จะดีมาก

หรือ คุยทางโทรศัพท์ได้นะครับผม

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ผมเห็น "บ้านอิงดอย" ของท่านแล้วครับ น่าสนใจมาก  หากเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็แสดงว่า "ทุน" ตรงนั้นมีมากมาย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังจะเก็บข้อมูลอยู่ และผมเองอยู่ในส่วนการเก็บข้อมูลโฮมสเตย์ด้วย (งานวิจัยและพัฒนาระยะที่ ๑)

มีงานประชุมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จัดขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย

หากท่านว่างลองมานั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

น่าจะได้ประสานกันนะครับ