อบจ. ชุมพร อยากใช้ KM เป็นเครื่องมือ

อ้อ_สคส.

สวัสดีค่ะ คุณไอศูรย์

          พอดีช่วงนี้มีคนจาก อบจ. ชุมพร  ติดต่อเข้ามาที่ สคส.  บอกว่าปลัด อบจ. ชุมพร  สนใจ KM  เลยจัดโครงการฝึกอบรมพื้นฐานการจัดการความรู้  และอยากให้ สคส. ไปช่วย    และกำลังประสานงานกันอยู่ว่าทาง อบจ. คิดอยากจะเอา KM ไปใช้ในเรื่องใด (เรื่องเด่น) เพื่อนำร่องเป็นเรื่องแรก  แล้วทำให้ทางพื้นที่ได้ประโยชน์จริงๆ      ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะ  และยังไม่ได้คุยเรื่องแผนระยะยาวกันต่อไป   

        เลยลองมาขอข้อคิดเห็นจาก คุณไอศูรย์  ดูค่ะ   คิดว่า อบจ. ชุมพร น่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี   น่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือ สาธารณสุข  จะดีไหม?  หรืออื่นๆ     เพราะ อ.วิจารณ์  เห็นว่าถ้า อบจ. เอาจริง    คราวนี้ สคส.  คงจะทำงานด้วยกันกับทีม อบจ. แบบเกาะติดมากขึ้นกว่าเดิม  มีคณะทำงานร่วมกัน มีแผนระยะ 1-2 ปี ทำงานร่วมกัน  (ทำเป็นจังหวัดท้องถิ่นนำร่อง ของ สคส. ไปเลย)    พอจะเข้าท่าไหมคะ    หรือคุณไอศูรย์ คิดว่าตอนนี้ อบจ. อาจยังไม่พร้อม?

คำตอบ
not yet answered
ไอศูรย์

ขอบคุณครับ คุณอ้อ

  • ผมจะเข้าไปพูดคุยกับ อบจ.ชุมพร ให้ก่อนในเบื้องต้น เพื่อค้นหา "หัวปลา" ที่เหมาะสม

  • ผลจากการที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช นำเรื่อง "การบูรณาการทั้งจังหวัด" ตามแนวคิดของ นพ.ประเวศ วะสี มาพูดคุยใน จ.ชุมพร จากนั้นได้มีการเผยแพร่ & ประสานงานต่อ

  • ทำให้ เครือข่ายยุทธศาสตร์สังคม จ.ชุมพร ได้มีโอกาส ต้อนรับ ดร.วณี ปิ่นประทีป จาก ศอ.สส. ท่านให้เราช่วยกันเขียนโครงการเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในชุมพร

  • เราจึงช่วยกันเีขียน แผนงานโครงการ "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัดชุมพร"  เสนอไปทาง ศอ.สส.

  • ผมคิดว่าสาระจากแผนงานฯ นี้จะทำให้ สคส. ได้เห็นอะไรบางอย่างเพิ่มเติม

  • ผมขอส่งให้คุณอ้อทาง E-Mail นะครับ

ไอศูรย์