ข้อความไม่เป็นภาษาไทย

คุณมะปรางเปรี้ยว...

ก่อนถามคำถามก็รู้สึกยินดีว่า เป็นญาติกับคุณมะปรางเปรี้ยว เพราะแซ่เดียวกัน (แซ่ตัน แซ่ตั่น แซ่ตั้ง เค้าว่าแซ่เดียวกัน แต่พอมาเป็นภาษาไทยก็เพี้ยนไปจากภาษาจีนเดิม).....

มีโกทูโน ( [email protected] )ส่งไปให้เกี่ยวกับความเห็นในบันทึก... แต่หลวงพี่เปิดแล้ว ไม่เป็นภาษาไทย (ใช้ hotmail) ลองคลิกที่ View ด้านบน แล้ว คลิกที่ Encoding เลือก Thai (Windows) แล้ว ก็ปรากฎว่า จากอักษรตัวขยิกๆ ก็กลายเป็นอักษรสี่เหลี่ยม ...สรุปว่า ยังไม่เป็นภาษาไทย

จึงถามคุณมะปรางเปรี้ยวว่าจะแก้ไขยังไง คือ แก้ที่โกทูโนผู้ส่ง หรือที่หลวงพี่ผู้รับ....

เจริญพร 

คำตอบ

หลวงพี่ค่ะ

สำหรับปัญหานี้  ดิฉันแนะนำให้อ่านบันทึก Hotmail หรือ Chaiyo เป็นตัวอย่างของระบบ Email ที่อ่านไทย unicode ไม่ได้  ค่ะ ซึ่งไ้ด้อธิบายไว้แล้ว   และแนะนำให้ใช้ Gmail น่าจะสะดวกในการจัดการอีเมล์ต่าง ๆ ด้วยค่ะ หากหลวงพี่ยังไม่มี account ของ Gmail แจ้งอีเมล์ไว้ค่ะ แล้วดิฉันจะส่งlink ให้สมัครเข้าใช้บริการของ Gmail ค่ะ 

 ยินดีค่ะ ที่ได้เจอญาติ นามสกุลเดียวกัน

กราบนมัสการ ค่ะ 

BM.chaiwut

คุณมะปรางเปรี้ยว

เปลี่ยนไปใช้ จีเมล์ แล้ว จ้า

เจริญพร